Chanteurs né en Chine

1
Yiren, 21
2
Renjun, 22
3
Celine Tam, 14
4
Yuqi, 23
5
THE8, 24
6
Luhan, 32
7
XinLong, 17
8
ShuYang, 15
9
Faye Wong, 53
10
Cai Xukun, 24
11
Wang Yibo, 25
12
Huang Ming Hao, 20
13
Wang Yuan, 21